Proces

SRC b.v. raffineert uw oliën en vetten middels de volgende HACCP gecertificeerde processtappen:
a) Ontvangst oliën en vetten
b) Voorbewerken
c) Filtreren
d) Deodoriseren
e) Winteriseren (bij oliën, indien nodig)
f) Afleveren
 

De proces parameters worden afhankelijk van product en klantspecificaties ingesteld.


SRC b.v.- Independent contract refiners