Independent contract refiners

Kwaliteit

Kwaliteit is de basis van ons bedrijf. Wij stellen hoge eisen aan onze organisatie, wat wordt bewaakt door onze gekwalificeerde medewerkers. Wij zijn klaar voor de uitdagingen op het gebied van voedselveiligheid en de snel veranderende regelgeving. Onze operators zijn allen geschoold op het gebied van processing en voedselveiligheid. Bijscholing is een vast onderdeel in onze agenda.

Quality Control

In ons moderne laboratorium werken uitsluitend geschoolde laboranten, welke kritisch de producten van onze relaties analyseren. Bij de minste twijfel wordt contact opgenomen met onze klanten om de specificaties te bespreken. Monstername voor analyse vindt plaats bij elke aanlevering, tijdens de productie en aflevering. De monsters worden minimaal 6 maanden door ons bewaard, zodat een analyse achteraf altijd mogelijk blijft.

Quality Assurance

SRC werkt volgens de standaarden van ISO-9001 en FSSC-22000. Tevens zijn wij gecertificeerd om biologische producten te verwerken. Onze raffinaderij beschikt daarnaast over het USDA Organic en het JAS certificaat.

Pilot Plant

SRC heeft recent geïnvesteerd in een geavanceerde pilot plant. Wij zijn hierdoor in staat om op zeer kleine schaal te raffineren. Dit helpt ons en onze klanten in het vinden naar het optimale recept en de juiste procescondities. Tevens hebben wij de mogelijkheid om onbekende oliën of blends op kleine schaal te testen.

REFINE project

Deze pilot plant is een belangrijk instrument in het REFINE project welke wij o.a. met de Universiteit van Wageningen in 2017 zijn gestart. Dit project heeft als doel om het raffinageproces van plantaardige olien te verbeteren voor minimalisatie van procescontaminanten –als 3-MCPD, 2-MCPD en glycidol- en een optimale productkwaliteit. Dit project wordt in opdracht en onder subsidie van het Ministerie van LNV uitgevoerd.

GE / 3-MCPD

GE en 3-MCPD zijn proces contaminanten welke ontstaan tijdens de verhitting (raffinage) van plantaardig olie. De gehaltes van deze contaminanten zijn afhankelijk van de aard en kwaliteit van de olie welke geraffineerd is. Uit onderzoek is gebleken dat GE en 3-MCPD een risico zijn voor de volksgezondheid; het is genotoxisch en carcinogeen (kankerverwekkend). De risicobeoordeling bij normaal consumentengedrag meldt dat de gehaltes veilig zijn. Naar aanleiding van deze risicobeoordeling heeft de EU wettelijke maximumgehaltes vastgesteld. GE: max 1.00 ppm, 3-MCPD: max 1.25-2.50 ppm (afhankelijk van het product). Bij toepassing voor babyfood liggen deze limieten zelfs lager. SRC doet het maximale om deze gehaltes te reduceren. Om risico te vermijden en kwaliteit te waarborgen heeft SRC in 2021 besloten tot aanschaf van eigen equipment voor het analyseren van GE en 3-MCPD. Analyseresultaten zijn na raffinage snel beschikbaar wat onze klanten (en de rest van de keten) de zekerheid geeft dat voedselveiligheid niet in het gedrang komt zonder dat er stagnatie in de keten optreedt. Na validatie van de analysemethode en opleiding van onze chemisch analisten is de apparatuur in januari 2022 in gebruik genomen.
De gevalideerde analyse wordt conform de ISO 18363-4 methode uitgevoerd. Ringtesten met geaccrediteerde laboratoria wijzen uit dat de resultaten betrouwbaar zijn.

Onze certificaten zijn te downloaden onder de buttons

Hoge kwaliteitstandaard, uitstekende rendementen
en betrouwbare leveringen

Wanneer u dit zoekt is SRC uw partner

Bel: +31 (0)75 6707776 Stuur ons een email