Independent contract refiners

GE / 3-MCPD

GE en 3-MCPD zijn proces contaminanten welke ontstaan tijdens de verhitting (raffinage) van plantaardig olie. De gehaltes van deze contaminanten zijn afhankelijk van de aard en kwaliteit van de olie welke geraffineerd is. Uit onderzoek is gebleken dat GE en 3-MCPD een risico zijn voor de volksgezondheid; het is genotoxisch en carcinogeen (kankerverwekkend). De risicobeoordeling bij normaal consumentengedrag meldt dat de gehaltes veilig zijn. Naar aanleiding van deze risicobeoordeling heeft de EU wettelijke maximumgehaltes vastgesteld. GE: max 1.00 ppm, 3-MCPD: max 1.25-2.50 ppm (afhankelijk van het product). Bij toepassing voor babyfood liggen deze limieten zelfs lager. SRC doet het maximale om deze gehaltes te reduceren. Om risico te vermijden en kwaliteit te waarborgen heeft SRC in 2021 besloten tot aanschaf van eigen equipment voor het analyseren van GE en 3-MCPD. Analyseresultaten zijn na raffinage snel beschikbaar wat onze klanten (en de rest van de keten) de zekerheid geeft dat voedselveiligheid niet in het gedrang komt zonder dat er stagnatie in de keten optreedt. Na validatie van de analysemethode en opleiding van onze chemisch analisten is de apparatuur in januari 2022 in gebruik genomen.
De gevalideerde analyse wordt conform de ISO 18363-4 methode uitgevoerd. Ringtesten met geaccrediteerde laboratoria wijzen uit dat de resultaten betrouwbaar zijn.

Hoge kwaliteitstandaard, uitstekende rendementen
en betrouwbare leveringen

Wanneer u dit zoekt is SRC uw partner

Bel: +31 (0)75 6707776 Stuur ons een email